CLÀUSULA FORMULARI DE ALTA NEWSLETTER

3.1 Clàusula consentiment –ALTA NEWSLETTER-

Textos Legals Versió 1 06-2018
 

Li informem que les dades personals recaptades mitjançant aquest formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, seran incorporades al fitxer :

1- [USUARIS WEB / NEWSLETTER], degudament inscrit al Registre Públic d'Inscripció de Fitxers de Dades Personals de la “l'Agència Andorrana de Protecció de Dades”, del que és responsable de l’HOTEL DE L’ISARD, S.L., [d’ara endavant HOTEL DE L’ISARD], amb domicili social a l’Av. Mertixell, 34 - AD500 ANDORRA LA VELLA (Principat d’Andorra), NRT L-705558-F, amb el Registre de Comerç número 903437 R, E-mail direccio@hotelisard.com, amb la finalitat de gestionar aquest formulari per registrar les seves dades personals per poder gestionar la seva reserva, així com l’enviament d'informació periòdica de les nostres ofertes serveis, fins i tot per mitjans electrònics.

Si bé en qualsevol moment podrà oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça direccio@hotelisard.com indicant en l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ", o bé en l’opció corresponent en rebre una comunicació electrònica.

L’HOTEL DE L’ISARD es compromet a utilitzar les dades recaptades mitjançant aquest formulari, únicament per la finalitat esmentada anteriorment.

L’Interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recaptades mitjançant la lectura de la present clàusula.

L’Enviament d’aquest e-mail, implica l’acceptació expressa de les clàusules exposades.

Així mateix, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i, si escau, d’oposició (Drets ARSO), en els termes establerts per la Llei qualificada 15/2003, presentant o enviant una sol·licitud per escrit, dirigida a : Av. Mertixell, 34 - AD500 ANDORRA LA VELLA (Principat d’Andorra), o bé a través del correu electrònic a direccio@hotelisard.com i acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant en l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".