Política RSC

L’Hotel de l’Isard considerem que hem d'impulsar polítiques que permetin la conciliació de la vida laboral i familiar a homes i a dones, fet que permet desenvolupar no només necessitats individuals, sinó que també un orgull de pertinença que comporta una millora del rendiment laboral.

Entre totes les mesures que oferim als nostres empleats per conciliar vida personal i laboral trobem:
 

1. Flexibilitat horària

Horari flexible per al personal responsable, organització dels torns de tota la plantilla, possibilitat que les mares amb fills menors puguin tenir un torn seguit de matí, peticions de dies extres adaptades a cada persona i les seves necessitats.

 

2. Flexibilitat en el temps

Possibilitat de vacances fraccionades a la carta, dies de permís a compte d'hores, possibilitat de tenir caps de setmana rotatius.
 

3. Igualtat de gènere en l’empresa

Tots els treballadors de l’hotel gaudeixen de les mateixes remuneracions independentment del seu gènere. Igualment, els mateixos gaudeixen d’iguals possibilitats de promoció interna.